SKR SP. z o. o.

Oczyszczalnie ścieków

Ścieki przemysłowe powstają w trakcie procesów technologicznych wielu rodzajów przemysłu. Znajomość parametrów ścieków pozwala na oszacowanie koniecznego stopnia oczyszczenia, przy którym ich odprowadzenie do naturalnego odbiornika nie spowoduje pogorszenia klasy czystości wody.

W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję. W zależności od rodzaju ścieków proces oczyszczania powinien być tak pomyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskiwać najwyższy możliwy stopień oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną lub kilka z wymienionych metod oczyszczania.


Zagospodarowujemy odpady o kodach:

  • 19 08 01
  • 19 08 02
  • 19 08 05
  • 19 08 14
Nasze oferty bazują na cenach FCA oraz DAP.

Zapraszamy do kontaktu
znajdziemy najlepsze rozwiązanie problemu!